Cà phê

Hướng dẫn bà con quy cách trồng cây cà phê đúng tiêu chuẩn để tạo tiền đề cho cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất ngay từ ban đầu.