Quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Xuyên

Với sự quyết tâm của chính quyền và nhân dân, đến nay huyện Phú Xuyên đã có nhiều xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nội dung

Xã Khai Thái – địa phương đi đầu xây dựng nông thôn mới.

Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Khai Thái mới đạt 5/19 tiêu chí, nhưng với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay xã đã hoàn thành cơ bản 19/19 tiêu chí. Trong đó, nổi bật là xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa và quy hoạch được các vùng sản xuất tập trung, từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đầu tư sản xuất.

phu-xuyen-xay-dung-nong-thon-moi

Câu chuyện xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Xuyên.

Cùng với trồng lúa, xã đã tập trung nhân rộng mô hình trồng rau cần ở thôn Khai Thái với khoảng hơn 30ha, mỗi năm cho thu nhập từ 750 – 800 triệu đồng/ha, cao gấp 4 – 5 lần so với trồng lúa. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 29,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,67%.

Theo báo cáo, sau gần 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Khai Thái đã huy động được 145,6 tỷ đồng để đầu tư vào các công trình giao thông, nhà văn hóa, trụ sở UBND xã, đường giao thông nông thôn và các công trình văn hóa tâm linh. Đến nay, 100% đường làng ngõ xóm tại đây đã được bê tông hóa, các đường chính nội đồng cũng được đầu tư đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa, giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản dễ dàng… Với những cố gắng đó, năm 2015, xã Khai Thái đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí và là 1 trong 4 xã của huyện vinh dự được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015.

Nhân rộng triển khai xây dựng nông thôn mới.

Từ thành công ở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên đã nhân rộng và triển khai việc xây dựng NTM ra nhiều xã khác. Theo Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Phạm Hải Hoa, trong quý I.2016, Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tổ chức kiểm tra 10 xã, đánh giá cụ thể các tiêu chí và chọn được 6 xã (Phú Yên, Chuyên Mỹ, Tri Trung, Hồng Thái, Nam Phong, Châu Can) đăng ký với thành phố đạt chuẩn NTM trong năm 2016.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, huyện Phú Xuyên chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, lựa chọn phương pháp, cách triển khai phù hợp, không dàn trải rập khuôn với tinh thần lựa chọn các tiêu chí có tính khả thi cao thực hiện trước, giải quyết nhu cầu bức xúc của nhân dân để tạo ra động lực thực hiện các tiêu chí; các thôn và cụm dân cư thực hiện quy ước NTM…

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, Huyện ủy Phú Xuyên giao UBND huyện xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình số 04 của Huyện ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2015 – 2020, trong đó, xác định rõ lộ trình thực hiện cụ thể từng năm.

Đồng thời, rà soát quy hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn, đôn đốc chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát hoàn thiện hồ sơ dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; chỉ đạo xây dựng 5 đề án phát triển nông nghiệp, cụ thể: Phát triển cánh đồng mẫu lớn, vùng lúa chất lượng cao, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; phát triển vùng rau an toàn; phát triển vùng trồng cây ăn quả; phát triển nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, hướng an toàn sinh học. Ngoài ra, triển khai các mô hình trồng măng tây xanh, hoa, nấm; xây dựng kế hoạch cụ thể các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của huyện trong 5 năm tới…

Theo đồng chí Phạm Hải Hoa, đối với 7 xã (Nam Triều, Văn Nhân, Đại Thắng, Văn Hoàng, Quang Trung, Vân Từ, Khai Thái) đã đạt chuẩn, cần tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí cơ bản đạt. Các xã còn lại tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền để nhân dân hiểu và tích cực tham gia xây dựng NTM…

Nguồn: Danviet.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *