Cao đẳng Y Dược TP HCM
Trang chủ > Chuyện nhà nông > Nông thôn mới

Nông thôn mới

Phát triển ngành Du lịch trên nền Nông nghiệp nước ta

Ngành Du lịch nước ta ngày càng có bước phát triển mạnh mẽ không chỉ nhờ các lợi thế có đường bờ biển dài, nhiều …

Chi tiết »

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện chính sách xây dựng nông thôn mới năm 2019

Để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trước hết cần tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, …

Chi tiết »

Tìm ra hướng đi mới cho người nông dân trong thời kỳ hội nhập

Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tái …

Chi tiết »

Năm 2018: Thu nhập bình quân nông dân HN đạt mức 46 triệu đồng/năm

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, dự kiến đầu năm 2019, thành phố Hà Nội có 8 huyện và 324 …

Chi tiết »

Tìm hướng đi mới cho nông dân trong thời kỳ hội nhập

Hội Nông dân VN tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tái cơ …

Chi tiết »

Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới – tái cơ cấu nông nghiệp

Hội Nhà báo VN đã phát động Cuộc thi báo chí nội dung viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông …

Chi tiết »

Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện chính sách xây dựng nông thôn mới

Để đạt được mục tiêu xây dựng NTM, trước hết cần tập trung rà soát, cập nhật, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho việc …

Chi tiết »

Giải pháp thúc đẩy tích tụ đất đai sắp được bàn thảo

Giải pháp thúc đẩy tích tụ đất đai thúc đẩy tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn,công nghiệp hoá, …

Chi tiết »

Hà Nội không thể đi trước, về sau về nông nghiệp công nghệ cao

Chúng ta không thể để Thủ đô Hà Nội mà lại đi cuối về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Cần phải có …

Chi tiết »

Tìm hướng đi mới cho nông dân trong thời kỳ hội nhập

Hội Nông dân VN tổ chức hội thảo với chủ đề “Phát huy vai trò của nông dân trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp …

Chi tiết »