Các xã nghèo sẽ được ưu tiên hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các xã nghèo, đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên hỗ trợ vốn.

Vừa qua, kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2016 để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là một chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp nông thôn từ các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, chính trị an ninh, môi trường nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

Các xã nghèo sẽ được ưu tiên hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn mới

Các xã nghèo và đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên phân bổ vốn xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2016, các xã nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo sẽ được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng như các huyện nghèo.

Bên cạnh đó, cần tập trung đầu tư cho các xã mới đạt 5 tiêu chí và các xã đạt trên 15 tiêu chí nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, ngoài ra cần chú trọng đầu tư cho các xã để nhanh chóng hoàn thành các công trình giao thông nông thôn, trạm y tế, trường học, điện, thủy lợi, nước sạch, hỗ trợ các xã phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường.

Về tiêu chí phân bổ vốn, các xã nghèo, đặc biệt khó khăn chia thành 2 mức: Các xã dưới 5 tiêu chí hệ số 5.0, các xã còn lại hệ số 4.0; các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên hệ số 1.3; các xã không thuộc đối tượng ưu tiên hệ số 1.0.

Để thực hiện chương trình, bên cạnh nguồn vốn từ Trung Ương hỗ trợ thì các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương cần chủ động phân bổ một phần ngân sách của địa phương và tăng cường huy động vốn khác.

Mới đây đã có hai huyện và thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 2015 là huyện Phong Điền (Cần Thơ) và thị xã Điện Bản (Quảng Nam).

Theo Danviet.

Comments are closed.