4 lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố dự thảo nghị định về chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp VN

Nội dung

4 lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài

4 lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài

4 lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết dòng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam còn hạn chế, các dự án FDI trong nông nghiệp nhỏ cả về quy mô và tỷ trọng vốn đầu tư. Ngoài ra, Bộ đề xuất danh mục các lĩnh vực và ngành, nghề, ưu đãi đầu tư gồm 4 lĩnh vực:

  • Sản xuất và phát triển giống cây trồng, vật nuôi.
  • Sản xuất nguyên vật liệu phụ trợ tạo giá trị gia tăng tăng cao.
  • Chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản gắn với vùng nguyên liệu và xuất khẩu.
  • Sản xuất thuốc thú y, bảo vệ thực vật.

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thuộc danh mục các dự án ưu đãi sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như: miễn giảm tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất, miễn giảm thuế,…

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ được giảm các loại thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Nhà đầu tư có dự án ưu đãi đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước (NN) thì được áp dụng mức giá thấp nhất của loại đất tương ứng trong bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

Dòng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam còn hạn chế

Dòng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam còn hạn chế

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có dự án ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Nhà đầu tư cũng được miễn thuế tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng.

Theo dự thảo, nhà đầu tư nước ngoài được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư được thuê lại quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức để thực hiện dự án đầu tư.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết dòng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế, các dự án FDI trong nông nghiệp nhỏ cả về quy mô và tỷ trọng vốn đầu tư, chưa tương xứng với tiềm năng cũng như thế mạnh của nền nông nghiệp Việt Nam.

Tính đến năm 2019, tổng số dự án lũy kế còn hiệu lực trong lĩnh vực nông nghiệp là 512 với tổng số vốn đăng ký trên 3,34 tỷ USD, chỉ chiếm 3,06% tổng số dự án FDI và 1,35% tổng số vốn đăng ký của các dự án FDI trong cả nước…

Một trong những nguyên nhân quan trọng là còn thiếu những chính sách đặc thù và chiến lược để định hướng cho việc thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực cụ thể mà ta cần thu hút vốn FDI và có lợi thế cạnh tranh.

Nguồn: nongnghiepvietnam.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *