Xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu

Định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 là vừa triển khai trên diện rộng, nhưng có trọng điểm và tập trung vào những vùng khó khăn, nâng bình quân số tiêu chí nông thôn mới của các xã trên cả nước.

Nội dung

Cần đặc biệt quan tâm đến các xã khó khăn.

Theo báo cáo thống kê, bên cạnh 326 xã đạt dưới 5 tiêu chí, hơn 400 xã vùng biên giới, bãi ngang hiện cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai công tác xây dựng nông thôn mới. Do đó, ông Lê Huy Ngọ – cố vấn Ban chỉ đạo T.Ư cho rằng, trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020, cần đặc biệt quan tâm đến những vùng còn khó khăn, hỗ trợ cho các địa phương có động lực để đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu”

Định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Sẽ có mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.

Nói về định hướng xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 2016 – 2020, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, vừa làm trên diện rộng, nhưng có trọng điểm, tập trung vào những vùng khó khăn như hơn 300 xã mới đạt dưới 5 tiêu chí và hơn 400 xã biên giới, bãi ngang; tiếp tục nâng bình quân số tiêu chí nông thôn mới của các xã trên cả nước.

Đánh giá về công tác xây dựng nông thôn mới thời gian qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành đưa nội dung thực hiện nông thôn mới vào chương trình công tác cho giai đoạn 5 năm tới, các bộ các ngành cần phát huy tính chủ động, sáng tạo để nâng cao chất lượng triển khai chương trình; bên cạnh đó cần tập trung rà soát, hoàn thiện bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới cho cả cấp huyện và xã.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, chính quyền địa phương có biện pháp củng cố, phát huy những thành tích đã đạt được đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, để từ đó trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu cho các địa phương nông nghiệp nông thôn Việt Nam khác tham khảo. Bên cạnh đó cần rà soát, hướng dẫn bổ sung lại các quy hoạch về sản xuất, dân cư, hạ tầng… sao cho phù hợp với quy hoạch của mỗi tỉnh, vùng để nông thôn mới không phải là phép cộng cơ học của các tiêu chí.

Về chỉ đạo của Phó Thủ tướng xây dựng “xã nông thôn mới kiểu mẫu”, ông Nguyễn Minh Tiến cho biết, sắp tới Văn phòng điều phối sẽ xây dựng dự thảo để lấy ý kiến các bộ, ngành. “Thực tế xây dựng mô hình xã NTM kiểu mẫu là một hướng đi rất tốt và thiết thực. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng sớm nhất ban hành được tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu” – ông Tiến nói.

Đối với việc đầu tư cho các xã khó khăn, ông Tiến cho biết: “Ban chỉ đạo cũng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, được vận dụng linh hoạt hơn nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách T.Ư hàng năm cho các xã để thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Cụ thể: Ưu tiên nguồn lực bố trí theo từng nhóm xã để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của chương trình, nhất là đối với các địa phương còn khó khăn, không tự cân đối được vốn”.

Theo Dân Việt.

Được Sưu tầm bởi các Dược sĩ Cao đẳng Dược TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *