Việt Nam phấn đấu 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Trong giai đoạn 2016 – 2020 Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu 50% số xã trên cả nước đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Nội dung

Phấn đấu 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá cao những kết quả mà nước ta đã đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với hoạt động tái cơ cấu nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

Việt Nam phấn đấu 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Việt Nam phấn đấu 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Cũng theo ông Giàu, mục tiêu cụ thể được đưa ra cho giai đoạn 2016 – 2020 là phấn đấu 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới; không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Giải pháp để đạt được mục tiêu.

“Để cụ thể hóa được mục tiêu trên, nhiều nhiệm vụ, giải pháp phải được đề ra, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; cơ bản hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn; phát triển SX gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn”, ông Giàu đề nghị.

Bên cạnh đó, theo ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, phải tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh-sạch-đẹp; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn; huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chương trình; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, khen thưởng kịp thời và xứng đáng cho các tập thể làm tốt, các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, hiệu quả cho chương trình……

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *