Tìm ra hướng đi mới cho người nông dân trong thời kỳ hội nhập

Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Nội dung

Xuất phát từ yêu cầu thị trường để tổ chức lại sản xuất

Xuất phát từ yêu cầu thị trường để tổ chức lại sản xuất

Xuất phát từ yêu cầu thị trường để tổ chức lại sản xuất

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, phát huy vai trò của nông dân trong tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là vấn đề rất lớn, đụng chạm cả những vấn đề chiều sâu lý luận và thực tiễn phong phú.

Bởi vậy “rất cần đến vai trò Nhà nước trong kiến tạo các cơ chế, chính sách đột phá; vai trò của doanh nghiệp trong tạo lập mô hình chuỗi giá trị mà người nông dân được tham gia với tư cách là đối tác bình đẳng, có tư cách đàm phán và được hưởng lợi xứng đáng đối với giá trị gia tăng mang lại”, ông Lại Xuân Môn – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo ông Môn, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải ứng dụng các thành tựu khoa học để mang giá trị cao hơn.

Cùng quan điểm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, muốn hoàn thành nhiệm vụ cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, cần phải thay đổi nhận thức của toàn xã hội về nông nghiệp Việt Nam.

 

Tái cơ cấu, trước tiên phải vì người trực tiếp sản xuất

Tái cơ cấu, trước tiên phải vì người trực tiếp sản xuất

Tái cơ cấu, trước tiên phải vì người trực tiếp sản xuất

Theo ông Nhân, không chỉ có thế mạnh trong nghiên cứu thị trường, quyết định sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, HTX còn góp phần hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật mới, giám sát tuân thủ các yêu cầu chất lượng, lập quỹ dự phòng rủi ro để hỗ trợ nông dân khi gặp khó khăn.

“Việc nông dân liên kết qua HTX là mô hình cơ bản nhất để đảm bảo quyền lợi, quyền làm chủ của nông dân, từ đó làm cơ sở để liên kết sản xuất ở mức độ cao hơn, có lợi cho nông dân hơn qua liên kết thành lập Liên hiệp HTX hoặc liên kết với các doanh nghiệp.

Thông qua phương thức sản xuất HTX và Liên hiệp HTX, vị thế của người nông dân trong đàm phán mua bán trên thị trường được thay đổi căn bản, là tiền đề để phân phối lại giá trị gia tăng của chuỗi sản xuất nông nghiệp”, ông Nhân lưu ý.

Nhất trí cho rằng cần phải tổ chức lại sản xuất từ hộ nông dân nhỏ lẻ sang hợp tác liên kết thị trường qua việc phát huy thế mạnh của từng sản phẩm nông nghiệp ở mỗi vùng miền, nhưng theo ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp, việc tái cơ cấu nông nghiệp trước hết cần tập trung vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân.

“Phải hướng tái cơ cấu nông thôn mới vào trong mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần xã hội nông thôn. Thứ hai, hãy vì người trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Thứ ba, Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ cho nông dân trong quá trình tái cơ cấu”, ông Ngọ đề xuất.

 “Hội Nông dân không chỉ đóng vai trò là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước mà còn đại diện cho nông dân trong các chính sách quan trọng như: đất đai, nước, xây dựng công trình lớn, tạo môi trường, việc làm”. Ngoài ra, Hội Nông dân cũng cần đóng vai trò là khách hàng đại diện cho nông dân để lựa chọn đề tài nghiên cứu, chương trình khuyến nông, đánh giá chương trình và từ đó có định hướng đúng đắn giúp nông dân làm chủ khoa học, công nghệ, tiến tới làm chủ thị trường.

Nguồn: nongnghiepvietnam.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *