Cao đẳng Y Dược TP HCM
Trang chủ > Chuyện nhà nông > Giải pháp thúc đẩy tích tụ đất đai sắp được bàn thảo

Giải pháp thúc đẩy tích tụ đất đai sắp được bàn thảo

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Giải pháp thúc đẩy tích tụ đất đai thúc đẩy tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn,công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Giải pháp thúc đẩy tích tụ đất đai sắp được bàn thảo

Giải pháp thúc đẩy tích tụ đất đai sắp được bàn thảo

Giải pháp thúc đẩy tích tụ đất đai sắp được bàn thảo

Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng đồng ý việc tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung hội nghị. Một số vấn đề cần được tập trung bao gồm:

Thứ nhất, tập trung đánh giá thực trạng, nhu cầu thực tiễn, kinh nghiệm và sự cần thiết phải tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế-xã hội; xác định rõ các khó khăn, vướng mắc, các bất cập chủ yếu trong quá trình thực hiện tích tụ, tập trung đất đai.

Thứ hai, Thủ tướng yêu cầu phân tích, đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách hiện hành và thực tế việc triển khai tích tụ, tập trung đất đai của các địa phương đến các vấn đề kinh tế-xã hội, môi trường.

Thứ ba các Bộ cần đề xuất các giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách, cách thức tổ chức thực hiện…; xác định các nhiệm vụ cần phải tiến hành, cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện, thẩm quyền và lộ trình thực hiện.

Nguồn: nongnghiepvietnam.edu.vn

Có thể bạn quan tâm

Năm 2018: Thu nhập bình quân nông dân HN đạt mức 46 triệu đồng/năm

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, dự kiến đầu năm …