Thủ tướng trả lời về việc chồng lấn diện tích đất nông lâm nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về thực trạng chồng lấn diện tích đất để sản xuất nông nghiệp với lâm nghiệp.

Nội dung

Thủ tướng trả lời về việc chồng lấn diện tích đất nông lâm nghiệp

Thủ tướng trả lời về việc chồng lấn diện tích đất nông lâm nghiệp

Thủ tướng trả lời về việc chồng lấn diện tích đất nông lâm nghiệp

Tin tức nông nghiệp chia sẻ, Tại đại biểu Quốc hội Huỳnh Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, trên địa bàn Tây Nguyên có tình trạng chồng lấn diện tích đất sản xuất nông nghiệp với lâm nghiệp.

Ở Gia Lai, kết quả rà soát cho thấy trên bản đồ quy hoạch là đất lâm nghiệp nhưng thực tế là đất sản xuất nông nghiệp được dân canh tác ổn định hàng chục năm qua; bà con có kiến nghị cấp bìa đỏ nhưng tỉnh không giải quyết được. Việc thu hồi diện tích này là không khả thi vì ảnh hưởng lớn đến đời sống dân cư và gây bất ổn đến an ninh trật tự xã hội. Do vậy, đại biểu Huỳnh Thành đề nghị Chính phủ cho biết chủ trương giải quyết để người dân yên tâm sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững.

Trả lời chất chất vấn trên, Thủ tướng Chính phủ cho biết theo các quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013; Khoản 6 Điều 19 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì người đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp từ trước khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu đất đó không có tranh chấp.

Trường hợp người sử dụng đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì không cấp Giấy chứng nhận.

tình trạng chồng lấn diện tích đất sản xuất nông nghiệp với lâm nghiệp

Tình trạng chồng lấn diện tích đất sản xuất nông nghiệp với lâm nghiệp

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 20 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp trước ngày 1/7/2004, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là không tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận. Căn cứ quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 22 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo giải quyết từng trường hợp cụ thể đối với việc lấn, chiếm đất thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp.

Hiện nay Chính phủ đã giao và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiến hành điều tra diện tích rừng khu vực Tây Nguyên, khi phát hiện chồng lấn sẽ cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn: nongnghiepvietnam.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *