Năm 2020 miễn thuế đất nông nghiệp nhiều người đượchưởng lợi

Việc áp dụng chính sách miễn thuế nông nghiệp trong năm 2020 giúp người nông dân bớt được chi phí khi sử dụng đất và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trồng trọt và chăn nuôi.

Nội dung

Đối tượng được miễn thuế khi sử dụng đất nông nghiệp

Những đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Cụ thể theo chia sẻ của bên tư vấn nông nghiệp cho hay, chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được áp dụng với những đối tượng sau:

– Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm cả nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp).

Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và hộ gia đình, cá nhân nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Việc giao khoán đất của hợp tác xã và nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định 135/2005/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Nông trường viên, lâm trường viên bao gồm: Cán bộ, công nhân, viên chức đang làm việc cho nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh; hộ gia đình có người đang làm việc cho nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, được hưởng chế độ đang cư trú trên địa bàn; hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đang cư trú trên địa bàn.

Miễn thuế đất nông nghiệp giúp người nông dân hưởng lợi nhiều hơn

 

– Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã.

Bên cạnh đó toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo cũng được miễn thuế sử dụng đất. Việc xác định hộ nghèo được căn cứ theo chuẩn hộ nghèo ban hành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

Trường hợp UBND cấp tỉnh có quy định cụ thể chuẩn hộ nghèo theo quy định của pháp luật áp dụng tại địa phương thì căn cứ chuẩn hộ nghèo do UBND cấp tỉnh quy định để xác định hộ nghèo.

Trang tin tức nông nghiệp cũng cho hay, thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết  28/2016/QH14 được thực hiện đến hết ngày 31/12/2020 – đang đề xuất để miễn thuế đến hết ngày 31/12/2030).

Nguồn: nongnghiepvietnam.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *