Kỳ Sơn và quá trình thoát nghèo xây dựng nông thôn mới

Với sự nỗ lực của chính quyền và người dân, huyện Kỳ Sơn đã từng bước vươn lên thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới, thay đổi bộ mặt của địa phương.

Nội dung

Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư.

Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn mới, chính quyền địa phương và nhân dân các xã vùng sâu vùng xa và các vùng còn nhiều khó khăn ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An trong những năm qua luôn nỗ lực xây dựng kinh tế và cơ sở hạ tầng ở địa phương.

Kỳ sơn xây dựng nông thôn mới

Kỳ Sơn hưởng ứng chương trình xây dựng và phát triển nông thôn mới.

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện trong những năm qua đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng với nhiều nguồn vốn khác nhau, bên cạnh đó còn có nguồn vốn không nhỏ từ huy động đóng góp của người dân. Giai đoạn 2011 – 2015, trong số hơn 300 tỷ đồng nguồn lực đầu tư xây dựng cho giao thông tại Kỳ Sơn thì có đến hơn 18 tỉ đồng từ đóng góp của nhân dân. Đây là một con số không nhỏ đối với một địa phương còn nghèo như Kỳ Sơn.

Thành công nhờ ý thức người dân.

Ở xã Hữu Kiệm, sau 5 năm phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nông thôn về cơ bản cũng đã hoàn thành. Để có được thành công này phần lớn là nhờ ý thức của người dân.

Ông Hà Minh Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm cho biết, công tác tuyên truyền vận động nhân dân được đưa lên hàng đầu, nhất là công tác chính quyền cơ sở. Thấy đường xá đi lại dễ dàng, nhân dân rất ủng hộ.

Để xây dựng con đường bê tông rộng rãi, rất nhiều hộ gia đình đã đồng lòng hiến đât, hiến cây.

Để xây dựng con đường bê tông rộng rãi, rất nhiều hộ gia đình đã đồng lòng hiến đất, hiến cây.

Bên cạnh bộ mặt nông thôn được đổi mới, thu nhập của người dân nơi đây cũng được cải thiện đáng kể nhờ việc phát triển mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả cao. Trong 5 năm 2011 – 2015, số hộ đói nghèo của toàn huyện Kỳ Sơn đã giảm gần 30%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang từng bước cải thiện cuộc sống của người dân huyện Kỳ Sơn.

Khó khăn trước mắt vẫn còn, tuy nhiên từ những thành công đã đạt được, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Sơn luôn tin tưởng sẽ hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Comments are closed.