TP.HCM: Các dịch vụ nông nghiệp sẽ được đem ra đấu thầu

Nhiều dịch vụ nông nghiệp sắp tới đây sẽ được TP.HCM đem ra tổ chức đấu thầu nhằm chống độc quyền, quy chế đấu thầu được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM chịu trách nhiệm xây dựng.

Thực tế cho thấy, để các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ công chuyển đổi sang cơ chế thị trường thì đấu thầu là giải pháp phù hợp nhất. Để chống tình trạng độc quyền dịch vụ công ích đối với dịch vụ thủy lợi, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM đang giao cho Công ty Quản lý khai thác và dịch vụ thủy lợi làm đầu mối xây dựng Quy chế đấu thầu đối với các dịch vụ này.

dich-vu-nong-nghiep-se-duoc-dem-dau-thau

Dịch vụ thủy lợi sẽ được TP.HCM đem ra đấu thầu.

Quy chế đấu thầu và quy chế đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ở cả hai danh mục A và B được UBND TP.HCM phân công cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm xây dựng, cụ thể là 10 dịch vụ như: Cung cấp nước sạch cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi có quy mô lớn, bao gồm: công trình thủy lợi liên tỉnh, liên huyện; công trình thủy nông kè đá lấn biển; Quản lý, duy tu công trình đê điều, công trình phân lũ và các công trình phòng chống thiên tai…

Đơn vị được giao làm nhiệm vụ đầu mối xây dựng quy chế đấu thầu – Công ty Quản lý khai thác và dịch vụ thủy lợi TP.HCM là đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều hoạt động công ích. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ làm nhiệm vụ khai thác, bảo vệ và thu phí thủy lợi theo khung giá nhà nước đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn TP.HCM

Ngoài ra, đơn vị này cũng tham gia thực hiện Chương trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn; quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước; phối hợp các ngành liên quan để tổ chức thực hiện các dịch vụ về xử lý nước thải, cấp, thoát nước cho các khu dân cư đô thị, công nghiệp và các ngành khác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội theo chương trình và chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao…

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, sắp tới sẽ có hàng chục lĩnh vực khác sẽ được đem ra tiến hành đấu thầu để lựa chọn được nhà thầu phù hợp nhất.

Tổng hợp từ Báo đầu tư.