Công nghệ chuyển đổi giới tính tôm càng xanh đực thành cái

Công nghệ chuyển đổi giới tính tôm càng xanh từ đực sang cái được các nhà khoa học Việt Nam thực hiện thành công góp phần tăng hiệu quả kinh tế nuôi trồng thủy sản.

Đây là một trong những tiến bộ của khoa học công nghệ sinh học và nông nghiệp Việt Nam. Việc chuyển giới tôm càng xanh đực thành tôm cái giúp tăng đáng kể năng suất trong nuôi trồng thủy sản. Tôm cái giả được tạo ra từ tôm càng xanh đực khi giao phối với tôm càng xanh đực sẽ đẻ ra 100% tôm càng xanh đực.

Công nghệ chuyển giới tôm càng xanh

Tôm càng xanh đực có kích thước, trọng lượng lớn hơn tôm càng xanh cái.

Thực tế, tôm càng xanh đực có đặc điểm là lớn nhanh và có trọng lượng, kích thước lớn hơn tôm càng xanh cái. Tuy nhiên tôm càng xanh bình thường sinh sản ra đàn tôm có tỉ lệ con đực và con cái là 1:1. Còn đối với tôm càng xanh cái giả được chuyển giới từ tôm càng xanh đực, khi cho giao phối với tôm đực sẽ cho ra tỉ lệ con đực là 100%. Do đó sản lượng tôm, lợi nhuận của người nuôi tôm được tăng lên đáng kể.

Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 đã xây dựng được quy trình công nghệ tạo sợi đôi dsRNA để chuyển đổi giới tính tôm càng xanh đực thành tôm càng xanh cái giả bằng giải pháp can thiệp RNA-RNA interference. Tỉ lệ chuyển cái thành công đạt 90 – 95%. Tỉ lệ tôm cái giả được chuyển giới từ tôm đực tham gia sinh sản đạt 95%, sức sinh sản tương đương tôm cái thường.

Công nghệ chuyển đổi giới tính tôm càng xanh góp phần không nhỏ trong việc nâng cao sản lượng và lợi nhuận cho người nuôi tôm. Hiện công nghệ đang được áp dụng hiệu quả trong sản xuất nuôi trồng thủy sản Việt Nam.

Theo Thanhnien.

Comments are closed.