Xây dựng nông thôn mới ở Nga Sơn: “Lấy sức dân để lo cho dân”

Nét đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Nga Sơn (Thanh Hóa) là vận dụng đúng đắn và sáng tạo trong việc huy động sức dân với phương châm “Lấy sức dân để lo cho dân”.

Sau 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay bình quân toàn huyện Nga Sơn đạt 14,27 tiêu chí, đã có 7 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đang gấp rút thực hiện.

Nét nổi bật trong phong trào xây dựng NTM của Nga Sơn là việc vận dụng đúng đắn và sáng tạo trong huy động sức dân. Với phương châm “Lấy sức dân để lo cho dân”. Trong 9 tháng đầu năm 2016, huyện đã huy động được hơn 458 tỷ đồng cho xây dựng NTM; trong đó, người dân đóng góp hơn 251 tỷ đồng; vốn từ doanh nghiệp, con em xa quê gần 13 tỷ đồng, nhân dân hiến gần 32.000m2 đất xây dựng công trình phúc lợi. Nhờ đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.
Xây dựng nông thôn mới ở Nga Sơn: "Lấy sức dân để lo cho dân"

Diện mạo Nga Sơn ngày một đổi thay. Ảnh: B.O

Với số vốn huy động được, Nga Sơn đã triển khai xây mới và nâng cấp 5,92km đường liên thôn; 12km đường ngõ xóm; gần 31km đường giao thông nội đồng; nâng cấp 2 trạm bơm, kiên cố hóa và sửa chữa 9,52km kênh mương nội đồng; 4 trạm biến áp; 2km đường dây cao thế; 3,8km đường dây hạ thế; sửa chữa 2 trường tiểu học, 4 nhà văn hóa và khu thể thao xã; 17 nhà văn hóa và khu thể thao thôn.

Huyện cũng xây mới 1 trạm y tế; khởi công xây dựng 4 công sở; nâng cấp 1 chợ, hoàn thiện; xây mới và nâng cấp 625 nhà ở dân cư và 543 công trình nhà vệ sinh, nước sinh hoạt, 472 hộ chỉnh trang cổng tường rào, cải tạo vườn tạp.

Điển hình trong tổ chức thực hiện phong trào xây dựng NTM đạt hiệu quả, nhiều xã có chuyển biến tích cực như: Nga Điền, Nga Thái, Nga Phú, Nga Hải, Nga Trung…
ntm o nga son (thanh hoa): lam dung va sang tao huy dong suc dan hinh anh 2

Chuyển đổi cây trồng ở Nga Sơn đang được đẩy mạnh. Ảnh: B.O

Qua 5 năm xây dựng NTM Nga Sơn đã rút ra nguyên tắc lấy dân làm gốc, phải đảm bảo sự đồng thuận của người dân “Dân biết, dân làm, dân giám sát, dân hưởng thụ”, thì mới thành công. Nga Sơn đã chọn các nhiệm vụ ưu tiên và hướng đi phù hợp, xây dựng cơ chế hỗ trợ xây dựng các công trình như nhà làm việc, nhà văn hóa, trạm y tế, đường giao thông, thủy lợi nội đồng và xây dựng các cánh đồng mẫu lớn…

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt mục đích, yêu cầu xây dựng NTM tiếp tục được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã tập trung chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Huyện cũng đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân; trước mắt, chỉ đạo vận động nông dân cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả; tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng; thực hiện phương án chuyển đổi đất lúa, đất lúa màu, đất màu và đất cói sản xuất hiệu quả thấp sang cây trồng khác, kết hợp nuôi trồng thủy sản và phát triển kinh tế gia trại, trang trại…

Nguồn : Cao đẳng Y Dược Pasteur

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *